Nếu bạn đang có ý định cài lại windows, nhưng lại không nhớ Product key để kích hoạt windows sau khi cài đặt xong nên không thể kích hoạt được hệ điều hành vừa cài. Vậy thì hãy tham khảo ngay 5 cách xem product key của win 10 cực dễ trong bài viết dưới đây của Topgamehot.

Cách tìm Product Key Win 7, Win 10 bằng Registry

Để thực hiện cách xem key win 10 đang dùng bằng Registry thì bạn hãy thao tác theo những bước sau:

Bước 1: Click chuột phải vào menu Start.

Bước 2: Chọn ô Search.

Bước 3: Tìm kiếm và mở Registry Editor.

Bước 4: Trong Registry, bạn tiến hành copy và paste đường dẫn bên dưới vào thanh địa chỉ => ấn Enter.

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion

Bước 5: Trên bảng điều khiển bên phải, bạn tìm giá trị DigitalProductId.

cách xem key win 10 bằng Registry

Bước 6: Giá trị DigitalProductId lưu trữ product key windows 10 của bạn. Click đúp vào giá trị này và bạn sẽ thấy key giấy phép được mã hóa.

Cách xem Product Key của Win 10, Win 7 bằng Powershell

Với cách xem product key của win 10 bằng Powershell, bạn cũng chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản dưới đây:

Bước 1: Bạn mở Notepad trên máy tính.

Bước 2: Tiếp đến, bạn sao chép và dán đoạn text bên dưới vào file Notepad:

function Get-WindowsKey {

## function to retrieve the Windows Product Key from any PC

## by Jakob Bindslet ([email protected])

param ($targets = “.”)

$hklm = 2147483650

$regPath = “Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion”

$regValue = “DigitalProductId”

Foreach ($target in $targets) {

$productKey = $null

$win32os = $null

$wmi = [WMIClass]”\\$target\root\default:stdRegProv”

$data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)

$binArray = ($data.uValue)[52..66]

$charsArray = “B”,”C”,”D”,”F”,”G”,”H”,”J”,”K”,”M”,”P”,”Q”,”R”,”T”,”V”,”W”,”X”,”Y”,”2″,”3″,”4″,”6″,”7″,”8″,”9″

## decrypt base24 encoded binary data

For ($i = 24; $i -ge 0; $i–) {

$k = 0

For ($j = 14; $j -ge 0; $j–) {

$k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]

$binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)

$k = $k % 24

}

$productKey = $charsArray[$k] + $productKey

If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {

$productKey = “-” + $productKey

}

}

$win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target

$obj = New-Object Object

$obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target

$obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption

$obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion

$obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture

$obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber

$obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser

$obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber

$obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey

$obj

}

}

Bước 3: Bạn lưu file Notepad lại với một tên bất kỳ có phần đuôi mở rộng là “.ps1” trên màn hình Desktop để việc tìm kiếm được dễ dàng hơn. Ví dụ như: GetProductKey.ps1.

xem product key không cần sử dụng phần mềm bằng Powershell

Bước 4: Bạn mở Powershell dưới quyền Admin bằng cách nhập “powershell” vào khung Search trên Start Menu hoặc Start Screen => ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để mở Powershell.

Bước 5: Tiếp đến, bạn kích hoạt thực thi các tập tin Local mà không cần Digitally Signed bằng cách nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Powershell:

  • Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Bước 6: Bấm Enter để thực thi câu lệnh.

Cách xem Product Key của Win 10, Win 7 bằng Powershell bước 6

Bước 7: Bạn nhập tiếp câu lệnh bên dưới:

  • Import-Module C:\Users\Winaero\Desktop\GetProductKey.ps1; Get-WindowsKey

Chú ý: Trong câu lệnh trên, bạn cần thay đổi đường dẫn file GetProductKey.ps1 đã lưu.

Bước 8: Khi đó, Product key của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Cách xem Product Key của Win 10, Win 7 bằng Powershell bước 8

Cách xem Key Win 7, Win 10 đang dùng bằng Command Prompt

Bước 1: Bạn nhấn tổ hợp phím Windows + X để mở Menu Power User. Hoặc bạn cũng có thể click chuột phải vào nút Start ở góc dưới cùng bên trái.

Bước 2: Chọn Command Prompt (Admin) để mở Command Prompt dưới quyền Admin.

Bước 3: Nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ Command Prompt => nhấn Enter:

  • wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

Bước 4: Lúc này, trên màn hình sẽ hiển thị Product key của bạn.

cách tìm product key win 10

Giải mã giá trị HEX DigitalProductId khi không tìm được Product Key

DigitalProductId là một giá trị nhị phân. Mọi thứ trong đó sẽ tự động được chuyển đổi thành giá trị HEX. Chính vì thế, bạn cần product key chứ không phải giá trị HEX nên bạn hãy giải mã giá trị DigitalProductId. Để làm được điều này, bạn sẽ sử dụng một công cụ portable miễn phí, mã nguồn mở có tên WinProdKeyFinder.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Trước hết, bạn mở Registry Editor => chuyển đến thư mục sau:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\

Bước 2: Click chuột phải vào thư mục CurrentVersion => chọn Export => đặt tên cho file => lưu nó trên desktop.

cách tìm product key win 7

Bước 3: Bạn đóng Registry Editor.

Bước 4: Trên desktop, bạn nhấn chuột phải vào file .reg => chọn Edit.

Bước 5: Trong file, bạn tìm giá trị DigitalProductId.

Trong file, bạn tìm giá trị DigitalProductId cách xem key win 7 đang dùng

Bước 6: Tiếp theo, bạn sao chép code HEX đầy đủ cùng với tên giá trị của nó như hình bên dưới.

cách xem product key của win 7

Bước 7: Tải ứng dụng WinProdKeyFinder từ Github => mở file ZIP và giải nén file EXE vào desktop.

Bước 8: Click đúp vào “WinProdKeyFind.exe” để mở => ấn nút Decode DigitalProductID.

Bước 9: Ấn tổ hợp phím Ctrl + V để dán code HEX đã sao chép.

Ấn tổ hợp phím Ctrl + V để dán code HEX đã sao chép cách xem key win 10

Bước 10: Bấm vào Parse DigitalProductId. Lúc này, ứng dụng sẽ giải mã code HEX và hiển thị product key Windows 10.

Bấm vào Parse DigitalProductId cách xem key win 10 đang dùng

Bước 11: Để sao chép product key, bạn ấn Copy key to clipboard. Bạn cũng có thể dán key đã copy vào file văn bản hoặc tài liệu khác để đảm bảo an toàn.

Cách tìm Product Key Win 10 qua Microsoft Store và Amazon

Microsoft và Amazon là các cửa hàng trực tuyến chính thức được ủy quyền để bán những sản phẩm kỹ thuật số liên quan đến hệ điều hành win 10. Nếu đã mua phần mềm Windows thông qua cửa hàng trực tuyến Microsoft, thì bạn có thể tìm thấy giấy phép bản quyền win 10 trong tài khoản Microsoft của bạn dưới trang đăng ký. Windows License Key sẽ được hiển thị theo những lần mua gần nhất.

Cách tìm Product Key Win 10 qua Microsoft Store và Amazon

Bên cạnh đó, một bản sao của Windows License Key sẽ được gửi tới Email xác nhận của bạn từ Microsoft. Trong trường hợp bạn không thể tìm thấy thông tin này trong phần Inbox của Email thì hãy kiểm tra tất cả thư mục mà bạn có, bao gồm cả thư rác.

Còn nếu bạn mua bản quyền Windows 10 qua Amazon, product key sẽ nằm trong mục Digital Games và Software License.

Trên đây, Topgamehot đã hướng dẫn bạn 7 cách xem product key của win 10 tương đối đơn giản và nhanh chóng. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn. Chúc bạn thực hiện thành công!